کارگاههای آموزشی

کنفرانس بین المللی پژوهشهای پیشرفته در مهندسی و علوم علاوه بر جلسات ارائه آخرین دستاوردها، پژوهشها و مقالات در حوزه های مهندسی و علوم، شامل برگزاری کارگاههای تخصصی نیز می باشد.

شرکت کنندگان در کارگاههای آموزشی، گواهینامه حضور در کارگاه را نیز درصورت درخواست، دریافت خواهند نمود.


هدف از انجام این کارگاه آموزشی، ارائه روشهای آنالیز بارگذاری هواپیماهای مسافربری در قالب روشهای پیشرفته می باشد. در کنار آموزش مذکور، آشنایی با نرم افزار جامع بارگذاری نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت. این نرم افزار قادر خواهد بود که بارها و مانورهای بحرانی را برای پرنده در شرایط مختلف پروازی مطابق با استاندارد FAR 25 محاسبه و استخراج نماید. از مزایای اصلی نرم افزار مذکور، محاسبه بارهای بحرانی درونی (برش، خمش و پیچش) روی اجزای سازه ای هواپیما، با کمترین هزینه و امکان خطای انسانی است.

 

بنابراین در کارگاه بارگذاری هواپیماهای مسافربری، در ابتدا نگاه عمومی به فرآیند بارگذاری این وسایل، وجود خواهد داشت و سپس جامع ترین نرم افزار بارگذاری برای شرکت کنندگان معرفی خواهد شد.

 

آنچه در این کارگاه می آموزید:

-          نحوه ایجاد مدل گسسته پرنده

-          چگونگی تعریف مانورهای محتمل برای پرنده بر طبق مقررات و استانداردها

-          نحوه محاسبه بارهای آیرودینامیکی بر روی پرنده

-          چگونگی استخراج مانورهای بحرانی بر روی پرنده

-          چگونگی استخراج پوش بارها بر روی کل سازه

ماژول های طراحی شده و موجود در نرم افزار به شرح زیر می باشند:
 

Various flight maneuvers coverage (Symmetric,Asymmetric,OEI Loading and Landing and Gust loading) based on FAR25

Landing load estimation

Air load and inertia load estimation

Engine load estimation (Based on DEFSTAN standards)

Ground handling loads estimation (Taxi,Take-off,Braked-roll,Turning,Towing,Jacking)

Weight distribution estimation

Advanced spreadsheet report

Smart graphical design