تعرفه های ثبت نام

نکات مهم:
۱- ثبت نام زودتر از موعد (مطابق با جدول تاریخ های مهم) شامل ۲۰ درصد تخفیف هزینه ثبت نام خواهد بود.

۲- شرکت در کارگاههای آموزشی بدون پرداخت هزینه و رایگان می باشد اما دریافت گواهی حضور در هر کارگاه آموزشی، مستلزم پرداخت هزینه (۶۰ هزار تومان برای شرکت کنندگان از کشور ایران و ۳۰ یورو برای دیگر کشورها) می باشد.

۳- شرط پذیرش مقاله اضافی، یکسان بودن نام نویسنده مسئول می باشد.

۴- هزینه ثبت نام حضوری شامل حضور در تمامی جلسات ارائه مقالات، پذیرایی نهار و میان وعده ها برای هر دو روز حضور در کنفرانس، هدیه ویژه کنفرانس، مجموعه مقالات و پکیج، دریافت گواهینامه حضور در کتفرانس و گواهینامه پذیرش مقاله می باشد.

۵- هزینه ثبت نام غیرحضوری شامل گواهینامه پذیرش مقاله و پکیج کنفرانس می باشد. 
 

نحوه پرداخت هزینه های ثبت نام

*  تمامی هزینه های ثبت نام باید به یورو پرداخت شوند اما شرکت کنندگان از ایران قادر به پرداخت ریالی نیز می باشند.

اطلاعات حساب برای شرکت کنندگان از کشور ایران:

شماره کارت: ۰۲۳۹ ۰۳۲۰ ۱۶۱۰ ۵۰۵۴
نام بانک: گردشگری
بنام: کنفرانس

اطلاعات حساب برای شرکت کنندگان از کشورهای دیگر:

Visa Card Number: 4174 2428 4699 4820

Account: AZ22MUGA410251000000019EUR35

BENEFICIARY: MAGHSOUDI NAVID ALI

BANK OF BENEFICIARY:  MUGABANK OJSC

                                                                  VERAJ BRANCH (AZERBAIJAN)

                                                                SWIFT: MUGAAZ22

                                                                C/A: EUR 55.072.227/100

INTERMEDIARY BANK:   RAIFFEISEN BANK

                                                                INTERNATIONAL AG VIENNA AT

                                                                SWIFT: RZBAATWW