خدمات تور

بمنظور تسهیل سفر شرکت کنندگان از ایران به کشور قبرس شمالی، خدمات کامل تور شامل رزرواسیون هتل مناسب و تهیه بلیط رفت و برگشت پیش بینی شده است.
بمنظور استفاده از خدمات تور و همچنین برای اطلاعات بیشتر، با دبیرخانه کنفرانس در تهران، در تماس باشید.

لازم به ذکر است که تعداد ظرفیت بسیار محدودی برای این تور در نظر گرفته شده است.