اخبار

Rabia Belt

آماده دریافت مقالات و کارگاههای آموزشی پیشنهادی

از همه محققین، متخصصین و کارشناسان دعوت می گردد که آخرین دستاوردهای پژوهشی خود را در قالب مقالات و کارگاههای آموزشی از طریق سامانه کنفرانس به دبیرخانه ارسال فرمایند.


دبیرخانه کنفرانس بین المللی پزوهشهای پیشرفته در مهندسی و علوم از تمام اساتید، دانشجویان، محققین و متخصصین در کلیه رشته های مهندسی و علوم دعوت بعمل می آورد تا آخرین دستاوردها و پژوهشهای پیشرفته خود را به دبیرخانه کنفرانس ارسال فرمایند. این کار از دو روش ارسال مقالات (از طریق سامانه کنفرانس) و ارسال و یا پیشنهاد کارگاه های آموزشی می تواند انجام پذیرد.

1395/04/16


نظرات کاربران

تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    

توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !