اخبار

Rabia Belt

چاپ مقالات در مجلات ARC

مرکز تحقیقات ARC به جمع حامیان این کنفرانس پیوست. با ایجاد این تفاهم، مقالات برگزیده در کنفرانس در مجلات مرتبط که توسط این مرکز منتشر می شوند به چاپ خواهد رسید.


مطابق با تفاهم ایجاد شده بین دبیرخانه کنفرانس بین المللی پژوهشهای پیشرفته در مهندسی و علوم با مرکز تحقیقات و انتشارات ARC، مقرر گردید کلیه مقالات برگزیده در کنفرانس، جهت چاپ در مجلات تخصصی مرتبط، به مرکز تحقیقات ARC ارسال شده و در مجلات این انتشارات، به چاپ برسند.
نام مجلات به شرح زیر می باشند:
 1395/06/02


نظرات کاربران

تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    

توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !